Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

PERSONVERNERKLÆRING HERMANSVERK SERVICESENTER AS

Denne personvernerklæringa gjeld for behandling av personopplysningar som blir gjort av Hermansverk Servicesenter AS. Me tek ditt personvern på alvor, og vil sørge for å bruke opplysningane me har om deg i tråd med personvernlovgivninga.

Personopplysningar er alle opplysningar og vurderingar som kan knyttast til deg som enkeltperson. Dette kan eksempelvis vere navn, bustad, mobilnummer, epostadresse som du legg igjen når du kontaktar oss i skjema, eller teknisk informasjon når du benytter våre nettjenester.

Kva for opplysningar har me om deg?

Kontaktopplysningar:

Opplysningar du legg inn i kontaktskjemaet vert arkivert i vår database i publiseringsverktøyet me benyttar for vår heimeside. Denne databasen er det kun vår bedrift som har tilgang til, og opplysningane du lagrar her vert ikkje distribuert vidare til ein tredjepart.

Når du benytter vårt kontaktskjema vert henvendelsen din videresendt til epost på den aktuelle avdelingen (kontor/verkstad), desse opplysningane vert kun benytta til å gi deg svar på din henvendelse, og vil ikkje bli brukt ved seinare henvendelsar, med mindre det vert oppretta eit kundeforhold.


Det samme gjeld opplysningar du oppgir når du kontaktar oss gjennom chatfunksjonen for Messenger. Meldingen din vert vidaresendt til facebook, og opplysningane som vert gitt vert kun benytta til å gi deg svar på din henvendelse. 

Brukaraktivitet:

Heimesida vår er knytta opp mot Google Analytics, og gir oss opplysningar om din atferd på nettsida. Dette inkluderer kva for sider du besøker, kor lang tid du brukar på kvar side og kva for nettstad du benytta for å komme til sida.

Tekniske opplysningar:

Google Analytics lagrer også informasjon om type PC/einheit, internettilkobling, operativsystem, nettlesar og IP-adresse.

Lokasjon og demografi:

Analyseverktøyet hentar også informasjon om din geografiske posisjon når du benytter våre tjenester. Me kan benytte di IP-adresse for å finne ut kva for eit land eller kommune du oppheld deg i. Det vert også samla inn opplysningar som lagar ein form for profilering av deg, dine interesser og sannsynleg tilhøyrigheit til ulike grupperinger. Dette blir gjerne generert med bakgrunn i kvar du bur, alder, kjønn og liknande.

Kva blir opplysningane brukt til?

Informasjon du registrerar om deg sjølv blir kun nytta til å kontakte deg for å besvare din henvendelse.

Opplysningar som blir henta inn gjennom Google Analytics blir henta inn ved hjelp av «cookies» eller informasjonskapslar, som blir benytta for å analysere atferd på heimesida, for vidare å kunne optimalisere denne tilpassa brukarens behov.

Dine rettigheiter:

Du har mange rettigheiter når det gjeld ditt personvern. Me anbefalar at du les meir om det her; https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Dersom du ønsker å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics kan du laste ned Google Analytics opt-out browser add-on her.

Kontaktinformasjon:

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

Epost: 

post@esso-hermansverk.com

Adresse:

Hermansverk Servicesenter AS

Sognefjordvegen 30

6863 Leikanger

Personvernerklæring

Logg inn