*Det gis ikkje bonus på kjøp av avgiftsfri diesel, HVO og AdBlue.

 **Pr. dags dato får du ikkje Trumf-bonus ved betaling med kredittkort hjå Esso. For Trumf VISA gjeld standard bonussatsar.